ક્ષમતા

1.ઉત્પાદન રેખા: 3, કામદારો: 30

2.SMT મશીન: 3

zl2
zl3
zl4
zl5

3.એજિંગ ટેસ્ટ ક્લેમ્પિંગ ડિવાઇસ: 30, ટેમ્પરેચર ટેસ્ટ મશીન: 2

4.ઉત્પાદન જથ્થા: 70,000pcs/મહિને

zl6
zl7
zl8